ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΔΠροβολή όλων
Έτσι γίνεται η Παρακράτηση Εισφοράς Υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Σ.Ξ.–Δείτε το ΦΕΚ
ΜΤΣ: Αυτές είναι οι παροχές Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στα στελέχη Σ.Ξ.–Ποιες κατηγορίες αφορούν–Δείτε την απόφαση
Ποιοι Αξιωματικοί ΣΞ-ΠΑ μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών (ΑΠΟΦΑΣΗ-ONOMATA)
ΓΕΕΘΑ: Σε ποιους Αξιωματικούς Απονέμονται Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας–Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2024-2025 – Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
ΓΕΕΘΑ: Οι νέοι Συνταγματάρχες και Αντισυνταγματάρχες Κοινών Σωμάτων των ΕΔ–Ποιοι προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ)
Διαγωνισμός Μετάταξης Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών ΕΔ–Δείτε την Προκήρυξη
Τακτικές Κρίσεις Μον. Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2023-2024 Ν.3883/10 και Ν.2439/96–Δείτε τις Εγκυκλίους
ΓΕΕΘΑ: Σε ποιους Αξιωματικούς Απονέμονται-Προάγονται τα Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας (ΕΔΥΕΘΑ)
ΓΕΕΘΑ: Ποιοι Αξιωματικοί ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών (ΑΠΟΦΑΣΗ)
ΓΕΕΘΑ: Ποιοι Αξιωματικοί και ΕΠΟΠ θα φέρουν Μετάλλια ξένων κρατών (ΕΔΥΕΘΑ)
Δείτε Πίνακες Τακτικών Κρίσεων Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ  2022-2023 (2 ΕΔΥΕΘΑ)
ΓΕΕΘΑ: Προαγωγές Κατώτερων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)
ΓΕΕΘΑ: Απονομή και Προαγωγή Διαμνημονεύσεων-Μεταλλίων σε Αξκούς-Ανθστές-Υπξκούς ΕΔ (3 ΕΔΥΕΘΑ)
ΓΕΕΘΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2022-2023 (Ν.3883/2010)
Εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ: Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2022-2023
ΓΕΕΘΑ: Προαγωγές Ανώτερων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)
Έκτακτες κρίσεις-Προαγωγές Ανωτέρων Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)
Τακτικές κρίσεις Ανωτέρων Αξκων ΚΣ-Προαγωγές Κατωτέρων Αξκων ΝΣ-ΟΕ (3 ΕΔΥΕΘΑ)
ΓΕΕΘΑ: Προκήρυξη για Πλήρωση κενών θέσεων Λοχαγών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών ΕΔ