Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ 5ΕΤΙΑΠροβολή όλων
Συνταξιοδοτικό Στρατιωτικών: Αναγνώριση Ετών - Εξαγορά Τριετίας Ν.3865/10 (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Συνταξιοδοτικό Στρατιωτικών-Επιπλέον 5ετία: Τί γίνεται τελικά; Βρήκατε λύση; (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Έγγραφο προς ΥΠΟΙΚ για αναγνώριση 3ετίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ που κατετάγησαν κατά τα έτη 1990-1995
ΓΕΑ: Διευκρινίσεις επί Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας Στρατιωτικών στο Διπλάσιο (ΕΓΓΡΑΦΟ)
ΓΕΝ: Οδηγίες Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας Στρατιωτικών στο Διπλάσιο (ΕΓΓΡΑΦΟ)
ΓΕΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες αναγνώρισης Χ.Υ. Στρατιωτικών στο διπλάσιο (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Παναγιωτόπουλος: Δεν συμπεριελήφθηκε η επιπλέον 5ετία Στρατιωτικών στο νέο ασφαλιστικό (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Αναγνώριση στο διπλάσιο Χρόνου Υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας)
Νέο ασφαλιστικό: Να συμπεριληφθούν τα 5 επιπλέον έτη υπηρεσίας Στρατιωτικών σε μονάδες-υπηρεσίες (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Δείτε Έγγραφο Υπ. Εργασίας για Προσμέτρηση πλασματικής 5ετίας σε ε.ε. στελέχη ΕΔ
Συνταξιοδοτικό Στρατιωτικών: Να μειωθεί το κόστος εξαγοράς της τριετίας του Ν.3865/2010 (ΕΓΓΡΑΦΟ)
ΕΦΚΑ προς Στρατιωτικούς: Ξεχάστε τα πέντε (5) διπλά συντάξιμα χρόνια (ΕΓΓΡΑΦΑ)
Έγγραφο ΥΠΕΘΑ για Προσμέτρηση πλασματικής 5ετίας σε ε.ε. στελέχη ΕΔ-Η θέση Παναγιωτόπουλου
Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για Προσμέτρηση πλασματικής 5ετίας σε ε.ε. στελέχη ΕΔ
Προσμέτρηση πλασματικής 5ετίας σε ε.ε. στελέχη ΕΔ παλαιούς ασφαλισμένους