Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΜΘΠροβολή όλων
Αποστρατείες ΕΜΘ Αρχιλοχιών Ο-Σ με το βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι ΕΜΘ Ανθστες προάγονται σε Ανθυπολοχαγοί (ΕΔΥΕΘΑ)
Προαγωγές ΕΜΘ Αρχιλοχιών Ο-Σ στο βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΕΔΥΕΘΑ)
Έγγραφο ΥΠΟΙΚ για Μισθολογικό καθεστώς Αξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ
Προαγωγή Ανθστων Στρατού Ξηράς στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)
Συμπληρωματικές Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές Μονίμων και ΕΜΘ Υπξκων ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
ΓΕΣ: Προκήρυξη Μετάταξης Ανθστών-Μον. Υπξκων-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. Ποιες θέσεις θα καλυφθούν (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Έγγραφο ΥΕΘΑ για Αποζημιώσεις υπηρεσιών Έβρου-Αργιών-Οδοιπορικά-Νυχτερινή απασχόληση-Μισθολογικό ΕΜΘ
Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Ανθυπασπιστές-Υπαξιωματικοί μετατάσσονται (ΕΔΥΕΘΑ)
Μισθολογική αποκατάσταση αξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ-Ερώτηση στη ΒτΕ
ΥΕΘΑ: Τι είπε για μισθολογική αποκατάσταση ΕΜΘ-Συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ-Εξέλιξη αποφοίτων ΑΣΣΥ
Αναφορά για παράταση ηλικιακών ορίων αποστρατείας ΕΠΟΠ και θέσπιση διοικητικής εξέλιξης όπως οι ΕΜΘ
Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ-ΕΜΘ Έτους 2022-23 Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ανθστες ΑΣΣΥ και ΕΜΘ πρόκειται να κριθούν το έτος 2022-23 (ΕΔΥΕΘΑ)
«Το Σώμα Μον. Υπξκων να στελεχώνεται καθ’ ολοκληρίαν από ΕΠΟΠ»-Τι αναφέρει δημοσίευμα
Ποιοι ΕΜΘ Ανθυπασπιστές Ο-Σ Σ.Ξ. προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)
Προκήρυξη για Μετάταξη Ανθστών-Υπξκών-Εθελοντών-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ ΠΑ στα Σώματα Αξκων-Υπξκων (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Μετάταξη-Ονομασία ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στο Σώμα Μον. Υπαξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ-ΕΠΟΠ μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπξκων-Προαγωγές Ανθυπασπιστών (ΦΕΚ)
Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)