Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΕΣΠροβολή όλων
Μερική ανάκληση Π. Δτων και Διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Πολεμικό Ναυτικό: Προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών ΕΜΘ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Πολεμικό Ναυτικό: Μερική ανάκληση Π. Δτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Aνακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων-Aνωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Aνακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων-Aνωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Aνάκληση Δτος-Αυτεπάγγελτη Aποστρατεία-Προαγωγή Aνωτάτων-Aνωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ (3 ΕΔΥΕΘΑ)
Ανάκληση Δτων-Κύρωση Πινάκων-Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Aνακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων-Aνωτέρων-Κατωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ (4 ΕΔΥΕΘΑ)
«Μερική ανάκληση Π. Δτος-Επανάληψη τακτικών κρίσεων και προαγωγή Πλωταρχών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Στρατός Ξηράς: Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών και Ανάκληση ΠΔτων (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις-Διορθώσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (3 ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρου-Ανωτάτων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξκων Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Μερική ανάκληση Π. Δτων-Διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές Κατωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)