Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΕΣΠροβολή όλων
Στρατός Ξηράς: Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών και Ανάκληση ΠΔτων (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις-Διορθώσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (3 ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρου-Ανωτάτων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξκων Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Μερική ανάκληση Π. Δτων-Διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές Κατωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Αδιάβλητες και αντικειμενικές οι μεταθέσεις Στρατιωτικών λέει ο ΥΕΘΑ
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Αυτά απάντησε ο Παναγιωτόπουλος για μοριοδότηση μεταθέσεων και ανακλήσεις αποστράτων
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Αδικίες στην μοριοδότηση μεταθέσεων Σ.Ξ. και αυξανόμενη ανάκληση αποστράτων στην ενέργεια-Ερώτηση στη ΒτΕ
Πολεμικό Ναυτικό: Μερική ανάκληση Π. Δτων-Διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Ανωτάτων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Μερική ανάκληση Π. Δτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών ΠΝ
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)