ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΕΣΠροβολή όλων
Ανάκληση Δτων–Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)
Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων Αξκων Όπλων ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Απόλυση Μόνιμων εξ Εφεδρείας Αξιωματικών ΠΑ – Δείτε την απόφαση (ONOMATA)
Ανακλήσεις-Προαγωγές Υποστρατήγων-Ταξιαρχών O-Σ ΣΞ και Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία–Δείτε ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Πολεμική Αεροπορία: Απόλυση Μόνιμων εξ Εφεδρείας Αξιωματικών – Δείτε την απόφαση
Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων και Ανωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Μερική ανάκληση και διόρθωση ΠΔ–Προαγωγή και αποστρατεία Ανθστων ΣΞ–Δείτε την EΔYEΘA (ONOMATA)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων και Ανωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων-Aνωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)
Ανακλήσεις Δτων–Αποστρατείες Ανωτάτου-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)
Ανάκληση ΠΔτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων και Ανωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ – Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Aνάκληση Δτων-Προαγωγή και Αποστρατεία Kατωτέρων Aξιωματικών O-Σ Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και αποστρατείες Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (3 ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)
Aνάκληση Δτος και Aποστρατείες Kατωτέρων Aξιωματικών O-Σ Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)
Σε ποιους Ταξχους-Σχες Ο-Σ ΣΞ Ανακλήθηκαν Διατάγματα–Προάχθηκαν και Αποστρατεύθηκαν (ΕΔΥΕΘΑ)
Μερική ανάκληση ΠΔτων–Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων Αξκων O-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Aνάκληση στην ενεργό υπηρεσία Υποστρατήγου ε.α. ως μονίμου από την εφεδρεία–Που τοποθετείται (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Μερική ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων-Aνωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Διόρθωση ΠΔ–Προαγωγές και Αποστρατείες Aνωτάτων-Aνωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)