Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΔΙΑΥΓΕΙΑΠροβολή όλων
Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθστων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
«Kατάταξη» 23 στρατιωτικών σκύλων στην ΠΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ανάκληση Δτων-Αποστρατείες-Προαγωγές-Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (3 ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Συμπληρωματικές Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές Υπαξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)
Έκτακτες κρίσεις-Προαγωγές Ανωτέρων Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)
Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Σχες και Ανχες Όπλων-Σωμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΜΘ Ανθστων με το βαθμό του Ανθλγου (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι Συνταγματάρχες τέθηκαν ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Υπαξιωματικών (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Αυτός είναι ο Νέος Γενικός Διευθυντής στο ΜΤΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Αυτή είναι η απόφαση για παραχώρηση έκτασης του ΚΕΤX (Πάτρα) στο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Η προκήρυξη για εισαγωγή ιδιωτών στις Αστυνομικές Σχολές το 2021-2022. Πόσοι εισάγονται-Προθεσμίες
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές ΕΠΟΠ στο βαθμό του Επιλοχία Ετών 2018-2020-2021 (ΕΔΥΕΘΑ)
Αναρτήθηκε η Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών 2021-22: Πόσοι θα εισαχθούν-Χρονοδιάγραμμα (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Τακτικές κρίσεις Ανωτέρων Αξκων ΚΣ-Προαγωγές Κατωτέρων Αξκων ΝΣ-ΟΕ (3 ΕΔΥΕΘΑ)