Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΔΙΑΥΓΕΙΑΠροβολή όλων
Στρατός Ξηράς: Προαγωγή Ανθυπασπιστών Ο-Σ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)
Προαγωγή ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)
Νέο ΦΕΚ: Τριετής η διάρκεια στέγασης στα ΣΟΑ-ΣΟΜY-ΣΟΕΠΟΠ – Τι αλλάζει
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα «ΠΛΕΥΣΙΜΑ» ΠΝ και Ειδικές Δυνάμεις ΣΞ–Δείτε τα ποσά
Προαγωγή στον βαθμό Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών (ΑΣΣΥ-ΕΜΘ) Υπηρεσιών και Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Προσλήψεις ΕΠΟΠ ΠΑ 2023–Νέα απόφαση: Τροποποίηση στα προσόντα και ειδικότητες–Δείτε το ΦΕΚ
Aυτεπάγγελτη αποστρατεία Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Μερική ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων Αξκων O-Σ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Μερική ανάκληση ΠΔ-Προαγωγές και αποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. με τον βαθμό που φέρουν (ΕΔΥΕΘΑ)
Αλλαγές στις μεταθέσεις των αστυνομικών–Δείτε το νέο ΠΔ 18/2023 (ΦΕΚ)
ΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεως «Υπασπιστή Διοίκησης» στο ΕΓΑ/ΓΕΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ)
Νέα ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ: Πόση είναι η τιμή μεριδίου για όσους υποβάλλουν αίτηση το 2023
Ποιοι Αστυνόμοι Α' προάγονται στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή–Δείτε το ΦΕΚ
Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Aνακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων-Aνωτέρων Αξκων O-Σ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
ΓΕΣ: Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες-Λοχαγοί-Υπολοχαγοί Ο-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ
Προαγωγές Ανθστων (Μονίμων και ΕΜΘ) Ο-Σ ΣΞ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5018/2023 του ΥΠΕΘΑ για τη μέριμνα υπέρ προσωπικού ΕΔ
Προαγωγές ΕΜΘ Αρχιλοχιών ΣΞ στο βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΕΔΥΕΘΑ)