ΓΕΕΘΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2022-2023 (Ν.3883/2010)

ΓΕΕΘΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2022-2023 (Ν.3883/2010)

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 1 του (ε) σχετικού [Ν.3883/2010] κοινοποιούνται προσωρινοί πίνακες Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, όπως Παραρτήματα «Α» έως «ΣΤ», οι οποίοι πρόκειται να κριθούν στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Προσωρινός Πίνακας Ανώτατου Αξιωματικού Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων (παρ.2β του άρθρου 20 ν.3883/10)

«Β» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών Κοινού Νομικού Σώματος (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)

«Γ» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)

«Δ» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικού Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)

«Ε» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων (παρ.2α του άρθρου 20 ν.3883/10)

«ΣΤ» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών (ΕΟΘ) Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων (παρ.2δ του άρθρου 20 ν.3883/10)

Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες θα οριστικοποιηθούν ύστερα από την εξέταση και λήψη απόφασης επί των ενδικοφανών προσφυγών που τυχόν θα ασκηθούν από τους ενδιαφερόμενους Αξιωματικούς, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του (ε) ομοίου.

Η κρίση των εν λόγω Αξιωματικών θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων (ΣΠΑΚΣ), βάσει των ατομικών τους εγγράφων, που συμπληρώνονται με μέριμνα των αρμοδίων Διευθύνσεων Κοινών Σωμάτων, τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία...

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια