Δείτε Πίνακες Τακτικών Κρίσεων Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2022-2023 (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Δείτε Πίνακες Τακτικών Κρίσεων Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2022-2023 (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Εγκύκλιος Κρίσεων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ. (Ν.2439/1996) 2022-2023» ΑΔΑ: ΩΖ676-ΩΝΔ ΕΔΥΕΘΑ: 20/ΓΕΕΘΑ:

β. «Εγκύκλιος Κρίσεων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ. (Ν.3883/2010) 2022-2023» ΑΔΑ: Ψ20Θ6-1ΡΘ ΕΔΥΕΘΑ: 21/ΓΕΕΘΑ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια