Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝΠροβολή όλων
Προαγωγές ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. στον βαθμό Ανθυπολοχαγού (ONOMATA)
Προαγωγή σε Λοχαγούς σε αποστρατεία ΕΜΘ Υπολοχαγών Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 35ετία (ΦΕΚ-ONOMATA)
Προαγωγή Εφέδρων κατ’ απονομή Λοχαγών Ο-Σ ΣΞ (ONOMATA)
Προαγωγές-Απολύσεις ΕΠΟΠ Σ.Ξ. – Δείτε την εγκύκλιο (ONOMATA)
Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων και Ανωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγή ΕΜΘ Ανθστων Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 30 έτη – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων και Ανωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγές ΕΠΟΠ (ΝΟΜ) Έτους 2023 – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ
Προαγωγές Ανωτάτου και Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών ΠΝ (ONOMATA)
Προαγωγή στον βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ-ONOMATA)
Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι Νέοι Ταγματάρχες Ο-Σ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγές EMΘ Aνθλγων στο βαθμό του Yπολοχαγού – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγές Tαγματαρχών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς–Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανθυπασπιστών AΣΣY και EMΘ στον βαθμό Ανθυπολοχαγού – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγή Ανθυποπλοιάρχων Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) και Σημαιοφόρων Ειδικοτήτων (Μ. ΕΜΘ)–Δείτε την απόφαση (ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΕΠΟΠ ΣΞ: Ποιοι Προάγονται-Παραμένουν στον Βαθμό-Μονιμοποιούνται-Απολύονται – Δείτε την απόφαση (ONOMATA)
Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγές Μονίμων και ΕΜΘ Υπαξιωματικών ΣΞ–Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγές Ανωτέρων και αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)