Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝΠροβολή όλων
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών-ΕΜΘ Ο-Σ ΣΞ-Πότε Προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ποιοι Υπαξιωματικοί-ΕΜΘ προάγονται - Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ και Τροποποίηση ΠΔτων (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς
Δείτε Πίνακες Τακτικών Κρίσεων Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ  2022-2023 (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Ποιοι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων ΕΛ.ΑΣ. προάγονται-Δείτε το ΦΕΚ
Προαγωγή και αυτεπάγγελτη αποστρατεία Υποστρατήγων Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της ΕΛ.ΑΣ.
Προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών και Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών και Αποστρατείες Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Στρατού Ξηράς
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών (3 ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξκων Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές Κατωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)