ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝΠροβολή όλων
Προαγωγές Μονίμων και ΕΜΘ Υπαξιωματικών Σ.Ξ. (ONOMATA)
Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων Αξκων Ο-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Αρχιλοχιών στο βαθμό του Ανθυπασπιστή–Δείτε EΔYEΘA (ONOMATA)
Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Συνταγματάρχες Όπλων-Σωμάτων (ΦEK-ONOMATA) [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ]
Προαγωγές Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ – Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)
Προαγωγές Αρχικελευστών ΕΜΘ στο βαθμό του Ανθυπασπιστή (ONOMATA)
Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι ΕΠΟΠ προάγονται Αρχικελευστές-Επικελευστές-Δίοποι (ONOMATA)
Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ και Διόρθωση Π.Δτος (2 ΕΔΥΕΘΑ–ONOMATA)
Αποστρατεία-Προαγωγές-Απολύσεις ΕΠΟΠ Σ.Ξ. – Δείτε την εγκύκλιο (ONOMATA)
Ανάκληση Δτων–Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)
Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων Αξκων Όπλων ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων ΓΚ (ανακριτικών υπαλλήλων) στο βαθμό Υπαστυνόμου Β΄ (AΠOΦAΣH-ONOMATA)
ΕΠΟΠ ΣΞ: Αυτοί προάγονται στο βαθμό Αλχια και Επχια–Ποιοι Παραμένουν στον Αυτό Βαθμό (ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)
Τακτικές κρίσεις Αντιπλοιάρχων Ειδικοτήτων ΑΣΣΥ–Προαγωγές Αντιπλοιάρχων Ειδικοτήτων ΕΟΘ
Συμπληρωματικές Έκτακτες Κρίσεις–Προαγωγές Μονίμων και ΕΜΘ Υπξκων ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)
Στρατός Ξηράς: Ετήσιες Κρίσεις Υπξκων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ – Πότε προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)
Ανακλήσεις-Προαγωγές Υποστρατήγων-Ταξιαρχών O-Σ ΣΞ και Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία–Δείτε ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
ΕΠΟΠ Σ.Ξ.: Προαγωγές-Διοικητική Αποκατάσταση-Παραιτήσεις – Δείτε την απόφαση (ONOMATA)
Προαγωγές και αποστρατεία κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ – Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων Σ.Ξ. – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)