Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝΠροβολή όλων
Πολεμικό Ναυτικό: Προαγωγές Υπαξιωματικών & ΕΠΟΠ (2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
Προαγωγές Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Στρατού Ξηράς (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (ΦΕΚ)
Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου (ΦΕΚ)
Συμπληρωματικές Κρίσεις Υπαξιωματικών Ο-Σ Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Αρχιλοχίες Ο-Σ προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ταγματάρχες Ο-Σ προάγονται (ΦΕΚ)
Ανάκληση Π. Δτων-Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι προάγονται στους βαθμούς Επισμηναγού-Σμηναγού-Υποσμηναγού (ΦΕΚ)
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Λγων-Υπλγων-Ανθλγων Σωμάτων (ΦΕΚ)
Προαγωγές Ανχων-Τχων Ο-Σ Στρατού Ξηράς (ΦΕΚ)
Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ανθστες προάγονται στον βαθμό του Ανθλγου (ΕΔΥΕΘΑ)
Ποιοι ΕΠΟΠ προάγονται (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ποιοι Αξιωματικοί ΠΝ προάγονται (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι ΕΠΟΠ προάγονται στο βαθμό του Επικελευστή (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (ΦΕΚ)
Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου (ΦΕΚ)
Στρατός Ξηράς: Συμπληρωματικές Κρίσεις Υπαξιωματικών 2018-20 (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Οι νέοι Λοχαγοί Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)