ΓΕΕΘΑ: Προαγωγές Κατώτερων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)

ΓΕΕΘΑ: Προαγωγές Κατώτερων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Κατώτερων Αξιωματικών
Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΑΔΑ: Ω2ΔΡ6-0ΥΦ ΕΔΥΕΘΑ: 02/ΓΕΕΘΑ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με ..., τους παρακάτω Λοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Ταγματάρχη κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 06-11-2021, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:...

2. Προάγουμε, σύμφωνα με ..., τους παρακάτω Υπολοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Λοχαγού κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 25-10-2021, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:...

3. Προάγουμε, σύμφωνα με ..., τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Υπολοχαγού κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27-10-2021, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια