Διαγωνισμός Μετάταξης Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών ΕΔ–Δείτε την Προκήρυξη

Διαγωνισμός Μετάταξης Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών ΕΔ–Δείτε την Προκήρυξη

Προκήρυξη Διαγωνισμού Μετατάξεως Μονίμων Αξιωματικών προς Πλήρωση
Κενών Θέσεων Λοχαγών του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των
Ενόπλων Δυνάμεων Έτους 2023
ΑΔΑ: ΩΧ9Υ6-ΘΚΛ ΕΔΥΕΘΑ: 71/ΓΕΕΘΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Διαγωνισμό μετάταξης Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, για τη συμπλήρωση έξι (6) κενών θέσεων Λοχαγών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα, εντός του διμήνου Ιουνίου – Ιουλίου 2023. Λεπτομέρειες θα καθοριστούν με νεότερη διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα σε όσους υποψήφιους κληθούν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στο διαγωνισμό μετατάξεως μπορούν να λάβουν μέρος αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτωσης ε' του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄167), Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που φέρουν το βαθμό του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων Kλάδων των ΕΔ, οι οποίοι διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

α. Έχουν προαχθεί κατ΄ εκλογή.

β. Έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης ενενήντα (90) και άνω.

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα που ορίζονται στην περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26).

δ. Δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα σχετικά με τη διοίκηση, εποπτεία, διαχείριση και διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στις Μονάδες-Υπηρεσίες που υπηρετούν, το αργότερο μέχρι 10 Aπρ 2023, αιτήσεις συμμετοχής.

Διαβάστε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

 1. Βλέπω την ύλη κάτι Ρόκας, Καραγιώργος κλπ. Βάλε ρε φίλε Ράφτη (3) εκδόσεις Όμηρος να μορφωθούν οι Δχστες ΚΨΜ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εθνικοί Λογαριασμοί:το μάθημα που ισοδυναμούσε με μισό πτυχίο Οικονομικών στο Α.Π.Θ.

   Διαγραφή
  2. Που τον θυμηθήκατε τον Ράφτη! Αν και έχουν περάσει 40 χρόνια από τη λήψη πτυχίου ακόμη τον βλέπουμε στον ύπνο μας!!!!Νομίζω όμως πολλά αχρείαστα δίκαια στον υπόψη διαγωνισμό πλην της ύλης προυπολογισμού και Δημοσίων συμβάσεων- μάλλον ύλη για Ορκωτούς Λογιστές!.Γιατί όλα αυτά για ένα θεσμό έμπνευσης Καμένου που οι κάπως παλαιότεροι δεν γνωρίζουμε ΚΑΙ πολλά απολογιστικά στοιχεία επί του έργου του..........

   Διαγραφή