ΓΕΕΘΑ: Ποιοι Αξιωματικοί ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΓΕΕΘΑ: Ποιοι Αξιωματικοί ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Μετάταξη Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών και Ένταξη
στην Επετηρίδα του Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών»
ΑΔΑ: 92ΧΕ6-ΟΛΨ ΕΔΥΕΘΑ: 28/2022/ΓΕΕΘΑ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Μετατάσσουμε στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών και εξομοιώνουμε ως Αξιωματικούς (ΟΕ), σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 36 του ν.3883/2010, του άρθρου 13 του ν. 4494/2017, του άρθρου 7 του π.δ. 103/2018 και τον από 28 Δεκεμβρίου 2021 κυρωμένο από τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γενικό Πίνακα Επιτυχόντων για Μετάταξη Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών των ΕΔ, τους κάτωθι:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια