Αντικατάσταση Μελών στα ΔΣ/ΝΙΜΤΣ-ΑΟΟΑ-ΛΑΕΔ-ΤΑΑΘΠ. Ποιοι διορίζονται (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Αντικατάσταση Μελών στα ΔΣ/ΝΙΜΤΣ-ΑΟΟΑ-ΛΑΕΔ-ΤΑΑΘΠ. Ποιοι διορίζονται (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Αντικατάσταση Μελών στα Διοικητικά Συμβούλια του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), του Αυτόνομου
Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ), της Λέσχης
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) και του Ταμείου Αρωγής
Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ)»
ΑΔΑ: 6ΑΟΩ6-ΙΧΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τον διορισμό:

α. Στο ΔΣ/ΝΙΜΤΣ του Αντιπτεράρχου ε.α. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα του Δημητρίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σμηναγό ε.α. Κωνσταντίνο Λιούτα του Βασιλείου, σε αντικατάσταση, λόγω μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης, των Αντιπτεράρχου ε.α. Σπυρίδων Καββούρη του Γεωργίου και του αναπληρωτή του Υποπτεράρχου ε.α. Παύλο Χρήστου του Χρήστου, οι οποίοι είχαν διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.951.1/17/1215361/Σ.1042/28.02.2022 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 158).
β. Στο ΔΣ/ΑΟΟΑ, του Συνταγματάρχη (Ο) Δημήτριου Παπαποστόλου του Κωνσταντίνου, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση, λόγω μεταβολής της υπηρεσιακής κατάσταση του Συνταγματάρχη (Ο) Μιλτιάδη Αλεντά του Γεωργίου, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.950/188/1192312/Σ.5321/17.10.2019 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 890).
γ. Στο ΔΣ/ΛΑΕΔ, του Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη του Κυριάκου, Διοικητή ΑΣΔΥΣ, ως Προέδρου, σε αντικατάσταση του ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του, Αντιστράτηγου Λεωνίδα Κακαβά του Νικολάου, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.959.21/20/1269010/Σ.3871/28.09.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 862).
δ. Στο ΔΣ/ΤΑΑΘΠ, του Αντισυνταγματάρχη (Ο) Χρήστου Σύρου του Ευαγγέλου, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση, λόγω μεταβολής της υπηρεσιακής κατάσταση του Αντισυνταγματάρχη (Ο) Γρηγόριου Σαμψώνα του Χαραλάμπους, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.959.3/10/1273488/Σ.4480/05.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 954).

2. Η θητεία των ανωτέρω αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια