ΓΕΕΘΑ: Απονομή και Προαγωγή Διαμνημονεύσεων-Μεταλλίων σε Αξκούς-Ανθστές-Υπξκούς ΕΔ (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Απονομή και Προαγωγή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς – Ανθστές – Υπξκούς των ΕΔ» ΑΔΑ: 67ΘΩ6-ΖΝΤ ΕΔΥΕΘΑ: 61/ΓΕΕΘΑ:

β. «Απονομή και Προαγωγή Μεταλλίων Στρατιωτικής Αξίας σε Αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων των ΕΔ» ΑΔΑ: ΩΖΙΧ6-Τ4Υ ΕΔΥΕΘΑ: 60/ΓΕΕΘΑ:

γ. «Διαγραφή Απονομής Διαμνημονεύσεων από Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς των ΕΔ» ΑΔΑ: Ω5Σ46-ΚΒΦ ΕΔΥΕΘΑ: 62/ΓΕΕΘΑ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια