Τακτικές Κρίσεις Μον. Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2023-2024 Ν.3883/10 και Ν.2439/96–Δείτε τις Εγκυκλίους

Τακτικές Κρίσεις Μον. Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2023-2024 Ν.3883/10 και Ν.2439/96–Δείτε τις Εγκυκλίους

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ. 2023-2024 (Ν.3883/2010)» ΑΔΑ: 91ΕΠ6-ΡΨΖ:

β. «Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ. 2023-2024 (Ν.2439/1996)» ΑΔΑ: 91ΧΛ6-ΔΓΤ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια