Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2024-2025 – Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2024-2025 – Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Σας κοινοποιούμε τις:

1. «Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ. 2024-2025 (Ν.2439/1996)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Ανωτάτων Αξιωματικών Κοινού Νομικού Σώματος (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 91 ν.3883/2010)
«Β» Πίνακας Ανωτάτων Αξιωματικών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 91 ν.3883/2010)
«Γ» Πίνακας Ανωτάτων Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 91 ν.3883/2010)
«Δ» Πίνακας Ανωτάτων Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων (παρ. 2δ και 4 του άρθρου 13 ν. 2439/96 και άρθρο 91 ν.3883/2010)
«Ε» Πίνακας Ανωτέρων Αξιωματικών ΕΟΘ Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (παρ. 2στ και 4 του άρθρου 13 ν.2439/96 και άρθρο 1 ν.4494/2017)

ΑΔΑ: ΡΒΦ16-ΜΘΑ ΕΔΥΕΘΑ: 58/2023/ΓΕΕΘΑ. Μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

2. «Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ε.Δ. 2024-2025 (Ν.3883/2010)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών Κοινού Νομικού Σώματος (παρ.2α και 2β του άρθρου 20 ν.3883/10)
«Β» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών (παρ.2α και 2β του άρθρου 20 ν.3883/10)
«Γ» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικού Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (παρ.2α, 2β και 2γ του άρθρου 20 ν.3883/10)
«Δ» Προσωρινός Πίνακας Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων (παρ.2α και 2β του άρθρου 20 ν.3883/10)

ΑΔΑ: 634Ι6-ΣΝΟ ΕΔΥΕΘΑ: 59/2023/ΓΕΕΘΑ. Μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια