Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣΠροβολή όλων
Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για παραμονή των ΕΠΟΠ ως ΕΟΘ και Έτη Συνταξιοδότησης (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Προαγωγές-Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
ΕΠΟΠ: Όχι αποστρατεία στα 50-Παραμονή όσοι επιθυμούν μέχρι πλήρη συνταξιοδότηση ζητά η ΠΟΜΕΝΣ (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποδοχή αιτήσεων αποστρατείας-παραίτησης Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
ΕΠΟΠ και Έτη Συνταξιοδότησης-Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Στρατός Ξηράς: Τακτικές Κρίσεις Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
ΓΕΕΘΑ: Τακτικές Κρίσεις-Προαγωγές Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)
Να μην αποστρατεύονται στα 50 οι ΕΠΟΠ και να παραμένουν ως ΕΟΘ ζητά η ΠΟΕΣ (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ποιοι Υπαξιωματικοί Ο-Σ αποστρατεύονται (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Διαταγμάτων: Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Διαταγμάτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
«Ποιοι ΕΜΘ θα γίνουν Υπολοχαγοί» και τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα…