ΓΕΕΘΑ: Τακτικές Κρίσεις-Προαγωγές Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)


«Κύρωση Πινάκων Τακτικών Κρίσεων 2020-2021,
Προαγωγές Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων
των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΑΔΑ: ΨΡ8Κ6-0ΤΕ ΕΔΥΕΘΑ: 22/ΓΕΕΘΑ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 του ν.2439/96 και 91 του ν.3883/10, τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων 2020-2021 Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Κοινών Σωμάτων (ΣΠΚΣ), με το υπ’ αριθμ. 01/2020 πρακτικό του, ως εξής:...

Δείτε την σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια