Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων και Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: ΨΔΨΖ6-ΞΔ6 ΕΔΥΕΘΑ: 74)

β. Απόφαση «Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: ΩΙΝΜ6-ΤΜ3 ΕΔΥΕΘΑ: 75)

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:

α. Απόφαση «Ανακλήσεις Διαταγμάτων και Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ.» (ΑΔΑ: ΨΔΨΖ6-ΞΔ6):


β. Απόφαση «Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ.» (ΑΔΑ: ΩΙΝΜ6-ΤΜ3):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια