Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙΠροβολή όλων
Ανάκληση Π. Δτων-Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ποιοι Αξιωματικοί ΠΝ προάγονται (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Αξιωματικοί προάγονται (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Οι νέοι Σχες-Ανχες Όπλων (ΕΔΥΕΘΑ-ΟΝΟΜΑΤΑ)
Στρατός Ξηράς: Τακτικές Κρίσεις Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι Συνταγματάρχες O-Σ τέθηκαν ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)
Προαγωγή στο βαθμό Πλοιάρχου σε Αποστρατεία σε Αντιπλοιάρχους Ειδικοτήτων ε.α. του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Πολεμικό Ναυτικό: Τακτικές κρίσεις έτους 2020-21 Αντιπλοιάρχων (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Διαταγμάτων: Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανακλήσεις Διαταγμάτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Ποιοι Συνταγματάρχες O-Σ τέθηκαν ΕΟΘ (ΑΠΟΦΑΣΗ)