Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙΠροβολή όλων
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
Ανάκληση Δτων-Αποστρατείες-Προαγωγές-Επαναφορά στην Ενέργεια Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων
Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων
Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων
Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων
Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ έτους 2021
Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων 2021