Ποιοι Aνώτεροι Αξιωματικοί EOΘ O-Σ ΣΞ προάγονται – Δείτε την EΔYEΘA

Ποιοι Aνώτεροι Αξιωματικοί EOΘ O-Σ ΣΞ προάγονται – Δείτε την EΔYEΘA

«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 614Α6-ΑΥΞ ΕΔΥΕΘΑ: 135/2023

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με την περ. στ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4494/2017 και συμπληρώνουν εντός του έτους 2023 το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 01.06.2023:...
β. Σύμφωνα με την περ. στ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017, τους παρακάτω Αξιωματικούς Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4494/2017 και συμπληρώνουν εντός του έτους 2023 πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», της προαγωγής τους λογιζομένης από 01.06.2023:...
γ. Σύμφωνα με την περ. στ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017, τους παρακάτω Αξιωματικούς Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4494/2017 και συμπληρώνουν εντός του έτους 2023 πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 01.06.2023:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

4 Σχόλια