Αποστρατείες Ταξιαρχών και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Αποστρατείες Ταξιαρχών και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

«Προαγωγή Ανωτέρου και
αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΚΔΕ6-ΧΜΙ ΕΔΥΕΘΑ: 15/2024

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, με τον βαθμό που φέρουν τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων σε αποστρατεία, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:...
β. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, με τον βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας - παραίτησής τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια