Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣΠροβολή όλων
Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. με τον βαθμό που φέρουν (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. με τον βαθμό που φέρουν (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποδοχή Αιτήσεων Παραίτησης ΕΠΟΠ του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Αρχιλοχιών με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων & Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ
Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Αρχιλοχιών με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία (EΔYEΘA)
Στρατός Ξηράς: Aποστρατείες Aρχιλοχιών με το βαθμό του Ανθυπασπιστή (EΔYEΘA)
Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας-Παραιτήσεων Ανώτερων Αξκών ΠΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Αποστρατείες Υπαξιωματικών-ΕΜΘ Ο-Σ ΣΞ
Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)
Πολεμική Αεροπορία: Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανώτερων Αξκών (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανώτερων Αξκών της ΠΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ)
Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς
Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)
Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Υπαξιωματικών με αίτησή τους (ΕΔΥΕΘΑ)
Αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)