Αποστρατεία ΕΠΟΠ–Δείτε τις ΑΠΟΦΑΣEIΣ–Όλα τα ΟΝΟΜΑΤΑ

Αποστρατεία ΕΠΟΠ–Δείτε τις ΑΠΟΦΑΣEIΣ–Όλα τα ΟΝΟΜΑΤΑ

Α. Απόφαση «Αποστρατεία Επαγγελματιών Οπλιτών» ΑΔΑ: ΨΒΙΘ6-Γ1Ο:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με το βαθμό του Αρχικελευστή ΕΠΟΠ εν αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και του υπ’ αριθ. 2 από 30 Απρ 24 Πρακτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, τους παρακάτω μονιμοποιημένους Επικελευστές ΕΠΟΠ:...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με το βαθμό του Επικελευστή ΕΠΟΠ εν αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και του υπ’ αριθ. 2 από 30 Απρ 24 Πρακτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, τους παρακάτω μονιμοποιημένους Κελευστές ΕΠΟΠ:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Β. Απόφαση «Αποστρατεία Επαγγελματία Οπλίτη» ΑΔΑ: 9Β4Ι6-Η76:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α΄ 73), του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166), τον μονιμοποιημένο Επικελευστή ΕΠΟΠ (ΑΡΜ)...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια