Προαγωγή στον βαθμό του Πλοιάρχου σε αποστρατεία Αντιπλοιάρχων Ειδικοτήτων ε.α. του ΠΝ (ONOMATA)

Προαγωγή στον βαθμό του Πλοιάρχου σε αποστρατεία Αντιπλοιάρχων Ειδικοτήτων ε.α. του ΠΝ (ONOMATA)

«Προαγωγή στον βαθμό του Πλοιάρχου σε αποστρατεία
Αντιπλοιάρχων Ειδικοτήτων (Πρώην Πληρωμάτων Στόλου
Υπηρεσιών και Τεχνών) ε.α.
του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 9ΨΜΥ6-6ΔΘ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προάγουμε στον βαθμό του Πλοιάρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4609/2019, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα, τους παρακάτω Αντιπλοιάρχους Ειδικοτήτων ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν στον βαθμό του Πλωτάρχη στις τακτικές κρίσεις έτους 2011-2012 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» με τις 2/Σ.2/29.03.2011 και 4/Σ.4/05.04.2011 αποφάσεις του Συμβουλίου Προαγωγών Αξιωματικών (ΣΠΑ), προάχθηκαν στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου, λόγω συμπλήρωσης 35ετίας, με το από 31.05.2011 π.δ. και τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου με το από 13.07.2011 π.δ.:

α. Πρώην Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών:

(1) Πλαϊνάκη Παντελεήμωνα του Γεωργίου
(2) Χρυσάφη Παναγιώτη του Γεωργίου

β. Πρώην Πληρωμάτων Στόλου Τεχνών:

(1) Αντωνακάκη Ευάγγελο του Βενιζέλου
(2) Λιγνό Ιωάννη του Ελευθέριου
(3) Μέριανο Σπυρίδωνα του Χρήστου
(4) Κατσιούρη Βασίλειο του Γεωργίου
(5) Σταμάτη Χρήστο του Δημητρίου

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια