Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας – Παραίτησης Ανώτερων Αξιωματικών της ΠΑ (ONOMATA)

Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας – Παραίτησης Ανώτερων Αξιωματικών της ΠΑ (ONOMATA)

1. Απόφαση με ΑΔΑ: 90ΝΠ6-Μ2Λ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ):

Αποδεχόμαστε:

α. Τις αιτήσεις αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών:

(1) Σμχου (Ι) Σταματελάτου Νικόλαου
(2) Σμχου (ΕΑ) Τσεκάλα Νικόλαου
(3) Ασμχου (Ι) Παναγόπουλου Αντώνιου
(4) Επγού (ΑΥΛ) Βολανάκη Μαρίας

β. Την αίτηση παραίτησης του Επγού (ΜΑ) Ξουρή Χρήστου

2. Απόφαση με ΑΔΑ: 64ΩΨ6-Κ62 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ):

Αποδεχόμαστε:

α. Τις αιτήσεις αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών:

(1) Σμχου (Ι) Ανέστη Γεώργιου
(2) Σμχου (ΕΑ) Ζορμπά Χαρίλαου
(3) Ασμχου (Ι) Σπανάκη Γεώργιου
(4) Ασμχου (Ι) Στράλη Σωτήριου
(5) Ασμχου (ΥΔΚ) Βλαχαντώνη Ιωάννη

β. Την αίτηση παραίτησης του Ασμχου (ΜΗ) Ματθαίου Χρυσοβαλάντη

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια