Ενημέρωση από ΓΕΣ για υλοποίηση νέου Συμφωνητικού Συνεργασίας με Τρ. Πειραιώς (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ενημέρωση από ΓΕΣ για υλοποίηση νέου Συμφωνητικού Συνεργασίας με Τρ. Πειραιώς (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΜΕΝΣ φέρνει στη δημοσιότητα έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ με θέμα: «Παροχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - Τραπεζικών Προϊόντων στο Προσωπικό των ΕΔ και τις Οικογένειές του»

1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (γ) σχετικού και κατόπιν του (ε) ομοίου, ότι με το (δ) σχετικό (επισυνάπτεται) κοινοποιήθηκαν τεχνικές οδηγίες - λεπτομέρειες (δικαιολογητικά ταυτοποίησης) για την υλοποίηση του νέου Συμφωνητικού Συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς, αναφορικά με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων στο προσωπικό των ΕΔ και τις οικογένειες αυτού.

2. Συναφώς, επισημαίνεται ότι:

α. Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν κάνει χρήση των υπηρεσιών του προγενέστερου Συμφωνητικού Συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς (ήτοι, είχαν πιστοποιηθεί ως δικαιούχοι), έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα και δεν απαιτείται να απευθυνθούν σε καταστήματα της τράπεζας για την εκ νέου πιστοποίησή

β. Οι Εθνοφύλακες δύνανται να επωφεληθούν του συνόλου των παροχών - υπηρεσιών του Συμφωνητικού Συνεργασίας, εξαιρουμένων των προνομιακών όρων που αφορούν στο λογαριασμό μισθοδοσίας.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς ενημέρωση του συνόλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού υπαγωγής σας...

Διαβάστε την συνέχεια:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια