Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για τη χορήγηση ειδικών αδειών στα στελέχη ΕΔ

Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για τη χορήγηση ειδικών αδειών στα στελέχη ΕΔΗ απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Ρύθμιση Αδειών Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο πρόληψης αποφυγής συγχρωτισμού λόγω της υγειονομικής κρίσης τα Γενικά Επιτελεία, εν προκειμένω δε το ΓΕΣ, εξέδωσαν οδηγίες αναφορικά με τη χορήγηση ευεργετικών μέτρων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Τα μέτρα αυτά αφορούσαν στη χορήγηση:

• Άδειας ειδικού σκοπού 4 ημερών στο προσωπικό των οποίων τα τέκνα τους φοιτούν έως και την τάξη της Γ' Γυμνασίου για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους, καθώς και για τέκνα ηλικίας έως 4 ετών. Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονταν από την Υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία και η μία (1) ημέρα αποτελούσε κανονική άδεια. Σε περίπτωση που γινόταν χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελούσε στο σύνολο κανονική άδεια.

• Ειδικής άδειας ευπαθών ομάδων/αυξημένου κινδύνου.

• Άδειας 15 ημερών στους σπουδαστές των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ από 04 Μαΐου έως και την 20η Μαΐου 2020.

• Άδειας 15 ημερών στους Υποψηφίους Έφεδρους Αξιωματικούς των 2020 Α' και Β' ΕΣΣΟ, που φοιτούν στις Σχολές Εφέδρων Αξιωματικών.

• Άδειας 15 ημερών στους Οπλίτες Θητείας της 2020 Β' ΕΣΣΟ, η οποία θα λήγει μία (1) ημέρα πριν την απόλυση, με ταυτόχρονη δυνατότητα χορήγησής της με άλλη δικαιούμενη άδεια. Η παραπάνω άδεια δόθηκε λόγω αναστολής χορήγησης της άδειας ορκωμοσίας 15 ημερών στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την μετάδοση του COVID-19.

Επίσης, εφαρμόστηκαν πλήρως τα απαραίτητα μέτρα αποσυγχρωτισμού προσωπικού με τη δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας και μειωμένης προσέλευσης, σε όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, ορίσθηκε ότι δε θα χορηγηθεί η εορταστική άδεια του Πάσχα για τα στελέχη των ΕΔ, πέραν των προβλεπομένων χορηγούμενων αδειών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των Μονάδων (λόγω αυξημένων μέτρων επιτήρησης και αποτροπής στην περιοχή του Έβρου και των νήσων του Αιγαίου) και με απαγόρευση μετακινήσεων εκτός των περιοχών που υπηρετούν στο πλαίσιο και της γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας που ίσχυε εκείνη την περίοδο.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια