Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)


«Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων,
Προαγωγές και Αποστρατείες
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ω68Α6-0ΚΠ ΕΔΥΕΘΑ: 94

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κυρώνουμε, ..., τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων ετών 2018, 2019 και 2020, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ΄ αρίθμ. 3 (ΣΠΑΣ 3):...

2. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού ....., τους παρακάτω Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

3. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ......, με το βαθμό που φέρουν τους Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια