Στρατός Ξηράς: Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 6ΡΛΨ6-ΖΩ3 ΕΔΥΕΘΑ: 101):


β. «Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: Ω0ΔΔ6-Υ1Ξ ΕΔΥΕΘΑ: 103):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια