ΕΠΟΠ: Όχι αποστρατεία στα 50-Παραμονή όσοι επιθυμούν μέχρι πλήρη συνταξιοδότηση ζητά η ΠΟΜΕΝΣ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Σταδιοδρομικά Θέματα ΕΠ.ΟΠ.-Βαθμολογική Εξέλιξη Μονιμοποιηθέντων Υπξκων Προέλευσης ΕΠ.ΟΠ.

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. αφού εξέτασε τις πραγματικές και τις νομικές ιδιαιτερότητες που διέπουν την υφιστάμενη σταδιοδρομική, μισθολογική και ασφαλιστική κατάσταση των Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ-ΕΓΑ/ΓΕ με το οποίο προτείνει τα παρακάτω:

α. «Με την μονιμοποίηση τους όσοι επιθυμούν κατόπιν αίτησής τους, να παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις πέρα από τα οριζόμενα της περίπτωσης α, παράγραφο 2, άρθρου 39 του Ν. 445/1974 με το βαθμό που φέρουν ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για πλήρη συνταξιοδότηση, ώστε να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων» (Τροποποίηση Α στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).

β. Να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39Α του ΝΔ 445/1974 στους ΕΠ.ΟΠ.

γ. Την τροποποίηση του N. 2936/2001 που αφορά το βαθμολογικό – προαγωγές Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. (Τροποποίηση Β στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).

Δείτε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις: (κλικ για μεγέθυνση)


Δείτε το σχετικό έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια