Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Προαγωγές Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: ΩΨΡ56-Φ0Θ ΕΔΥΕΘΑ: 83)

β. Απόφαση «Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 6ΚΔΙ6-3ΟΨ ΕΔΥΕΘΑ: 85)

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:

α. Απόφαση «Προαγωγές Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ.» (ΑΔΑ: ΩΨΡ56-Φ0Θ):


β. Απόφαση «Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ.» (ΑΔΑ: 6ΚΔΙ6-3ΟΨ):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια