Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 6Ο2Γ6-Α61 ΕΔΥΕΘΑ: 56)

β. Απόφαση «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 6Γ736-Κ45 ΕΔΥΕΘΑ: 57)

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:

α. Απόφαση «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ.» (ΑΔΑ: 6Ο2Γ6-Α61):


β. Απόφαση «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ.» (ΑΔΑ: 6Γ736-Κ45):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια