Στρατός Ξηράς: Τακτικές Κρίσεις Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: Ψ1ΚΡ6-ΥΒ0 ΕΔΥΕΘΑ: 90)

β. Απόφαση «Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 6ΖΟ26-ΩΒΓ ΕΔΥΕΘΑ: 89)

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:

α. Απόφαση «Τακτικές Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ.» (ΑΔΑ: Ψ1ΚΡ6-ΥΒ0):


β. Απόφαση «Τακτικές Κρίσεις Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ.» (ΑΔΑ: 6ΖΟ26-ΩΒΓ):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια