Έγγραφο ΥΠΕΘΑ για Προσμέτρηση πλασματικής 5ετίας σε ε.ε. στελέχη ΕΔ-Η θέση Παναγιωτόπουλου


Σε πρόσφατη έγγραφη απάντηση του ΥΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλου αναφορικά με ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2460/06-12-2019) με θέμα: «Συνταξιοδοτική Νομοθεσία – Προσμέτρηση της πλασματικής 5ετίας στους παλαιούς ασφαλισμένους εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ» (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) ανέφερε ότι:

«...το ΥΠΕΘΑ μετά την ψήφιση του Ν.4609/19 και ειδικότερα για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 11 αυτού (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), προέβη στη σύνταξη και αποστολή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητήθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων που ανέκυψαν από τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), αναφορικά με την προσμέτρηση στο διπλάσιο ή τριπλάσιο (μέχρι 5 έτη) του χρόνου που όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ (ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους, ήτοι πριν ή μετά από την 30-9-1990), έχουν υπηρετήσει σε μονάδες ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνεργαζόμαστε και αναμένουμε τις σχετικές απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό την οριστική αποτροπή αμφισβητήσεων ή και εννοιολογικών ζητημάτων».

Δείτε το σχετικό Έγγραφο της ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ με θέμα «Εφαρμογή Διατάξεων του Άρθρου 11 Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α'67)»:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια