Νυχτερινή αποζημίωση-Ωράριο εργασίας Στρατιωτικών: Έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ

Νυχτερινή αποζημίωση-Ωράριο εργασίας Στρατιωτικών: Έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ


Η ΠΟΕΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ με το οποίο υπενθυμίζει-τονίζει τα παρακάτω για τα στελέχη ΕΔ:

α. Την μη πληρωμή της νυχτερινής αποζημίωσης [δεν έχουν λάβει ούτε ένα (1) σεντ] παρά την πρόβλεψη του Ν.4472/2017 και έπαψε από την 01.1.2017 να καταβάλλεται και το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας.

β. Για την υλοποίηση των δύο (2) αποφάσεων του ΣτΕ χρειάστηκαν σχεδόν έξι (6) χρόνια.

γ. Την τήρηση του ωραρίου και την ανά περίπτωση θέσπιση καταβολής αποζημίωσης.

Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:

α. Έγγραφο ΠΟΕΣ:


β. Έγγραφο ΕΣΠΕΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια