Στο ΦΕΚ ο νέος Ν. 4609/2019 του ΥΠΕΘΑ. Τι περιλαμβάνει (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 67 Α/3-5-2019 ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4609/2019 με θέμα: «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

Περιλαμβάνει 68 άρθρα και χωρίζεται στα παρακάτω 4 μέρη με τα αντίστοιχα κεφάλαιά τους:

1. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

2. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

3. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΥΥΠ/ΠΧΛ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΕΘΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

4. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια