Μερική ανάκληση και διόρθωση ΠΔ–Προαγωγή και αποστρατεία Ανθστων ΣΞ–Δείτε την EΔYEΘA (ONOMATA)

Μερική ανάκληση και διόρθωση ΠΔ–Προαγωγή και αποστρατεία Ανθστων ΣΞ–Δείτε την EΔYEΘA (ONOMATA)

«Μερική ανάκληση και διόρθωση προεδρικού διατάγματος,
κύρωση πινάκων έκτακτων κρίσεων,
προαγωγή και αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6Γ106-Δ1Π ΕΔΥΕΘΑ: 19/2024

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

4. Προάγουμε:

α. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 36 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές, ως εξής:...
β. Σε Ανθυπολοχαγό, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.δ. 445/1974, το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και το άρθρο 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές, ως εξής:...
γ. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, το άρθρο 7 παρ. 9 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 26 παρ. 13 περ. γ του ν. 3883/2010, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές, ως εξής:...

5. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, 7 παρ. 9 του ν.δ. 445/1974 και 26 παρ. 13 περ. γ του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια