Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Ειδικοτήτων του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ-ONOMATA)

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Ειδικοτήτων του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ-ONOMATA)

«Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Ειδικοτήτων
του Πολεμικού Ναυτικού και μερική
ανάκληση προεδρικού διατάγματος»
ΑΔΑ: 6ΨΕΞ6-Κ45

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 8 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 παρ. 1 του ν. 1984/1952 και 36 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 1400/1973, τις παρακάτω Πλωτάρχες Ειδικοτήτων, οι οποίες κρίθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών (ΣΠΑ) στις τακτικές κρίσεις έτους 2023-2024 με την 2/Σ.2/11.04.2023 απόφασή του ως «ευδοκίμως τερματίσασες τη σταδιοδρομία τους» στον βαθμό του Πλωτάρχη λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του βαθμού τους, της αποστρατείας τους λογιζομένης από 31.12.2023:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια