Προαγωγές ΕΠΟΠ (ΝΟΜ) Έτους 2023 – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

Προαγωγές ΕΠΟΠ (ΝΟΜ) Έτους 2023 – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών του Κοινού Νομικού Σώματος
των Ενόπλων Δυνάμεων Έτους 2023»
ΑΔΑ: Ψ5Η66-4ΡΕ ΕΔΥΕΘΑ: 4/2024/ΓΕΕΘΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. Προάγουμε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ΝΔ.445/1974, του άρθρου 8 του Ν.2936/2001 όπως, αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και το Ν.3648/2008 και των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 8 της Φ.416/205235/12-11-2001/Υπουργικής Απόφασης, στο βαθμό του Δεκανέα, τους παρακάτω Επαγγελματίες Οπλίτες του Κοινού Νομικού Σώματος με τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων για προαγωγή και δύο (2) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, των προαγωγών τους λογιζομένων από:...

3. Προάγουμε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ΝΔ.445/1974, του άρθρου 8 του Ν.2936/2001 όπως, αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και το Ν.3648/2008 και των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 8 της Φ.416/205235/12-11-2001/Υπουργικής Απόφασης, στο βαθμό του Δεκανέα, τους παρακάτω Επαγγελματίες Οπλίτες του Κοινού Νομικού Σώματος με τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων για προαγωγή και ενός (1) έτους πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, των προαγωγών τους λογιζομένων από:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια