ΕΠΟΠ: Δικαιούνται σύνταξη και εφάπαξ με αυτεπάγγελτη αποστρατεία στα 50 έτη και βαθμό Αλχία (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

ΕΠΟΠ: Δικαιούνται σύνταξη και εφάπαξ με αυτεπάγγελτη αποστρατεία στα 50 έτη και βαθμό Αλχία (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ. ΠΟΜΕΝΣ: Ενημέρωση Συνταξιοδοτικών - Ασφαλιστικών Θεμάτων στελεχών προέλευσης ΕΠ.ΟΠ.

Ανακοίνωση

Η Γραμματεία ΕΠΟΠ/ΠΟΜΕΝΣ, γίνεται καθημερινά αποδέκτης πολλών ερωτημάτων περί του συνταξιοδοτικού καθεστώτος αναφορικά με το νομικό πλαίσιο περί αυτεπάγγελτης αποστρατείας των ΕΠΟΠ με το βαθμό του Αλχία. Επιπλέον ερωτήματα τίθενται σχετικά με την εξαγορά της μάχιμης πενταετίας και την εξαγορά της θητείας. Μεγάλη ανησυχία έχει προκύψει στους πολλούς Επαγγελματίες Οπλίτες η έκδοση της εγκυκλίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας» (Αυτασφάλιση) [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ].

Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να διαλευκάνουμε ακριβώς τι ισχύει για τα παραπάνω ερωτήματα, ούτως ώστε όλοι οι συνάδελφοι προελεύσεως ΕΠΟΠ να ενημερωθούν επίσημα και υπεύθυνα.

1. Το άρθρο 39 του ν.445/1974, περί της αυτεπάγγελτης αποστρατείας με το όριο ηλικίας 50 ετών είναι σε ισχύ και σε λιγότερο από 1 χρόνο θα κληθούν οι πρώτοι συνάδελφοι του Π.Ν. να περάσουν Συμβούλιο Κρίσεων.

2. Στη περίπτωση που εφαρμοστεί η αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το όριο ηλικίας των 50 ετών και στον βαθμό του Αλχία, το στέλεχος δικαιούται σύνταξη και εφάπαξ, δυνάμει του άρθρου 92 του ΠΔ 169/2007 και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 1 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), 26 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) και 92 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), καθώς επίσης και στο άρθρο 34 του ν. 4387/2016. Η σύνταξη που του αναλογεί σε αυτή τη περίπτωση θα είναι ανάλογη των συντάξιμων ετών που έχει ο ενδιαφερόμενος, (θητεία ως ΕΠΟΠ, ένσημα από ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα, θητεία, εξαγορά χρόνου σπουδών και μάχιμη 5ετία), τη δεδομένη εκείνη χρονική στιγμή και πάντα σε σχέση με τα 40 έτη ασφάλισης.

Δηλαδή στο παράδειγμα όπου συνάδελφος έχει 25 πραγματικά έτη + εξαγορά μάχιμης 5ετίας + 18μήνες θητεία συνολικά θα κατέχει 31,5 συντάξιμα έτη και η αναλογία της σύνταξης θα είναι στο αντίστοιχο ποσοστό του Πίνακα Αναπλήρωσης κατά τον νόμο 4670/2020 δηλαδή 29,34% των μεικτών αποδοχών από το 2002 έως την ημέρα συνταξιοδότησης προστιθέμενα με την εθνική σύνταξη, τα μερίσματα και την οικογενειακή παροχή.

3. Η λήψη του εφάπαξ γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) με απονομή της συνταξιοδοτικής πράξης.

(β) στη περίπτωση ιδίας αίτησης αποστρατείας (επιστρέφονται οι καταβληθείσες εισφορές).

4. Όλες οι προκηρύξεις του θεσμού μας μέχρι και το 2009 αναφέρουν στο Παράρτημα «Δ» και στη περίληψη τους τα κάτωθι: «Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι από τους Επαγγελματίες Οπλίτες επιθυμούν, μπορούν να μονιμοποιηθούν με το βαθμό που φέρουν εφόσον κριθούν κατάλληλοι, μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, εξελισσόμενοι μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία» ενώ στο άρθρο 17 αναφέρεται «Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιοβάθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών». Αντίστοιχα άρθρα έχουν και οι προκηρύξεις των σειρών 2021 και 2022 όπου στο άρθρο 19 αναφέρεται ότι: «Οι ΕΠ.ΟΠ. από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ» και «Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΕΠ.ΟΠ., διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών».

5. Οι νόμοι που αφορούν το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Στρατιωτικών είναι ο 3865/2010, ο 4387/2016 και ο 4670/2020. Όλοι αυτοί οι νόμοι αναφέρουν τα κάτωθι: «Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

6. Η εξαγορά της μάχιμης 5ετίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι τη τελευταία ημέρα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, ή με την αίτηση ιδίας παραίτησης. Το ποσοστό εξαγοράς κυμαίνεται στο 6,67% των μεικτών αποδοχών του στελέχους τη περίοδο των ετών που αναγνωρίζει. Η διαφορά της πρώτης μάχιμης 5ετίας των πρώτων ετών σε σχέση με την εξαγορά των τελευταίων 5 ετών, είναι συγκριτικά πιο χαμηλή αλλά αυτό επηρεάζει τη σύνταξη προς τα κάτω και προς τα πάνω. Σημειώνεται ότι η εξαγορά μπορεί να γίνει όπως αναφέραμε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι και την ημέρα της διαγραφής, αλλά για να προσμετρηθεί θα πρέπει το στέλεχος να έχει πραγματική υπηρεσία 25 ετών (εξαιρούνται οι περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης αποστρατείας και της αποστρατείας για λόγους υγείας).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΕΠΟΠ: Προαγωγή μέχρι Ανθστη και παραμονή όσοι επιθυμούν στις ΕΔ μέχρι συμπλήρωσης 35ετιας ή 60ου έτους ηλικίας, ζητά η ΠOMENΣ

7. Ενημερώνουμε ότι η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας από 01/01/2020, ανέρχεται στο 20% του βασικού μεικτού μισθού τη περίοδο που γίνεται η εξαγορά.

Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση για τις περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης αποστρατείας στα 50 έτη καθώς και στη πιθανότητα που θα γίνει εναρμόνιση με την νομοθεσία του ΕΦΚΑ:

Για την περίπτωση της αυτεπάγγελτης αποστρατείας 50 ετών και σε συνδυασμό με την ασφάλιση μας πριν τον στρατό:

Η αποστρατεία γίνεται στα 50 έτη και λαμβάνουμε τη σύνταξη που μας αναλογεί σε συνδυασμό με τα χρόνια υπηρεσίας και τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα από τα οποία προκύπτει το ποσοστό αναπλήρωσης με το οποίο υπολογίζεται και το ακριβές ποσό της σύνταξης.

Για την περίπτωση της κατάργησης του ορίου ηλικίας των 50 ετών και εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία του ΕΦΚΑ (40 συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας ή 60 χρονών):

Η συνταξιοδότηση γίνεται μόλις συμπληρώσουμε τα 40 συντάξιμα έτη υπηρεσίας (αναγνώριση 5ετίας,αναγνώριση στρατιωτικής θητείας και ασφαλιστικά χρόνια πριν την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις) ή μόλις πιάσουμε το όριο ηλικίας 60 ετών. Στα 40 συντάξιμα έτη υπηρεσίας συνυπολογίζονται η αναγνώριση της 5ετίας, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και τα ασφαλιστικά χρόνια εργασίας πριν την κατάταξη μας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω και ειδικά τα ασφαλιστικά χρόνια εργασίας πριν την κατάταξη μας στις Ένοπλες Δυνάμεις μας μειώνουν τον χρόνο παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, με αποτέλεσμα να συμπληρώσουμε και να λάβουμε την πλήρη σύνταξη στα 40 έτη. Αυτό για ισχύσει θα πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν πάνω από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Εξηγούμε ότι αυτό υλοποιείται στην περίπτωση κατάργησης των ορίου ηλικίας των 50 ετών, οπότε άπαντες θα έχουν κλείσει τα 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Υπ. Εργασίας για ΕΠΟΠ: Όσοι συμπληρώνουν το 50ο έτος αποστρατεύονται και δικαιούνται σύνταξη στα 60 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Επισημαίνουμε, ότι όταν το στέλεχος έχει πάνω από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας συνταξιοδοτείται με τις προϋποθέσεις του φορέα (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), ακόμα και στην περίπτωση της παραίτησης. Εφόσον δεν έχουμε 25 έτη στο φορέα κατά την έξοδο, συνταξιοδοτικά πηγαίνουμε στις διατάξεις του ιδιωτικού τομέα δηλαδή 67 ετών και ότι άλλο συνεπάγεται από τις οικίες ασφαλιστικές διατάξεις.

8. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αυτασφάλιση), δίνεται η δυνατότητα σε στρατιωτικούς οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί για οποιαδήποτε αιτία, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση με εξαγορά πλασματικού χρόνου ώστε να θεμελιώσουν τα 40 συντάξιμα έτη ή να συνεχίσουν πληρώνοντας ένα ποσοστό επί των τελευταίων μεικτών αποδοχών την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για εξαγορά πλασματικού χρόνου το ποσοστό είναι στο 20% των μεικτών αποδοχών της ημερομηνίας εξόδου και το ποσοστό εξαγοράς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανέρχεται στο ποσοστό του 7,1%.

Η Γραμματεία ΕΠΟΠ της ΠΟΜΕΝΣ, ζητάει από όλους αυτοσυγκράτηση και ενότητα για την αναβάθμιση του θεσμού μας και για καλύτερες συνθήκες εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι η ΠΟΜΕΝΣ συνεργάζεται στενά με τον νομικό της σύμβουλο και εξετάζονται όλες οι νομικές επιλογές, ούτως ώστε κανένας συνάδελφος μας να μην αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα, κάτι που θα σήμαινε οικονομική καταστροφή χιλιάδων οικογενειών.

Η σχετική Ανακοίνωση της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

31 Σχόλια

 1. Δυστυχώς δεν θα πάρουν φράγκο τσακιστο. Αν δεν έχουν 40 χρόνια συνολικά πραγματικά η πλασματικά θα πάρουν σύνταξη στο 62 έτος. Θα φύγουν δηλαδή στα 50 και για 12 χρόνια θα έχει ανηφόρα. Ο νόμος είναι σαφέστατος και αν δεν αλλάξει θα κλάψουν μανούλες. Προσπαθήστε οι ΕΠΟΠ να διεκδικήσετε την παραμονή σας μέχρι το 58 έτος της ηλικίας σας ή αν δεν φτάνει και αυτό να πληρώσετε τουλάχιστον πέραν της 5ετιας πρόσθετα έτη αλλά πέντε χρόνια δηλαδή προκειμένου να συμπληρώσετε τα 40 έτη. Αν για παράδειγμα στην χειρότερη περίπτωση ένας μπήκε 28 ετών στα 58 θα έχει 30 χρόνια συν τα 5 πλασματικά 35. Άρα θα χρειαστεί η πληρωμή μιας ακόμα πενταετίας αν δεν έχει ούτε αλλά ένσημα ούτε θητεία κλπ. Μην σας παραμύθια ζουν λοιπόν γιατί θα βρεθείτε προ εκπλήξεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφαρμογή του νόμου του 74 κατα το ήμισυ δεν μπορεί να γίνει ..ή 50 και με σύνταξη ή αύξηση ετών εργασίας ως τα 58 όπως είπες.

   Διαγραφή
  2. Έχεις μαύρα μεσάνυχτα... Ο νόμος είναι σαφέστατος, Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας παίρνεις την σύνταξη που σου αναλογεί ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ.

   Διαγραφή
  3. Κάτσε εσύ μέχρι τα 58 και κάνε ασκήσεις μαζί με 20χρονους και πες μας μετά τις εντυπώσεις σου....

   Διαγραφή
  4. Με τέτοιο πλευρό να κοιμάσαι...

   Διαγραφή
 2. Δικαστικά με τις πρώτες αυτεπάγγελτες αποστρατείες.Ειδάλως είναι σαν να συμφωνούμε.Δεν είναι δικό μας το φταίξιμο για όλο αυτό.Ας εξηγούσαν αναλυτικά όταν έπρεπε χωρίς ψιλά γράμματα τι συμβαίνει όταν είσαι υπαξιωματικός και 50 ετών που και για αυτούς τους νόμους ούτε εμείς φταίμε.Αρκετά.Άλλοι παράτησαν ευκαιρίες και δουλειές όταν ήταν νεότεροι για αυτό το επάγγελμα.Αυτό είναι το ευχαριστώ;Αν το κάνουν θα πρέπει να ντρέπονται το λιγότερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 6.25 Ακριβως.Οι περισσοτεροι ειχαν προτασεις για διευθυντικες θεσεις απο πολυεθνικες και δεν τις δεχθηκαν γιατι ηθλαν να γινουν ΕΠΟΠ

   Διαγραφή
  2. 9:27:00 μ.μ. έλα τώρα που κάνεις πως δεν ξέρεις!! Είναι γνωστό τοις πάσι οτι στα ΣΑ/ΕΔ έμπαιναν όσοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα.Δεν αφαιρούνται οι παραγωγικοί απ' αυτό,ίσα ίσα που εντάθηκε 1000% την τελευταία εικοσαετία.Εποχή μέχρι 2000 το χρήμα κυκλοφορούσε,αλλά κ' πάλι έμπαιναν αμέτρητοι μέσα.Ακόμα μιλάς??!!!!

   Διαγραφή
  3. Κάτσε πρώτα να δεις τι θα πάρεις.. Μην εξαπτεστε. Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι λέει μια σοφή παροιμία. Αρκεί να μπορεί να το καταλάβει κάποιος....

   Διαγραφή
 3. Όχι αλλά γεροντοπαλικαρα τόπο στα νιάτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 23.5 χρόνια και 1.5 θητεία και 30 εξάμηνα αλεξιπτωτιστή και 5 χρόνια η πενταετία και 5.5 χρόνια πριν το στρατό???=

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν αναγνωρίζονται τα 30 εξάμηνα αλεξιπτωτιστή γιατί η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ στρατιωτική υπηρεσία (23.5 χρόνια) είναι κάτω των 25 (το 1.5 θητεία για τα 25 ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ!).

   Διαγραφή
  2. @10:42 Η θητεία λογίζεται σαν πραγματική υπηρεσία ξέρω.

   Διαγραφή
 5. Ρε άντε ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτούς.Τελειωνετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 9:27:00 μ.μ φυσικά βγαίνεις εσύ "εκτός κάδρου"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ρε συνάδελφοι πόσα θέλετε να πάρετε σύνταξη 2000€? Μια χαρά σύνταξη θα μας βγει. Οποίος θέλει μεγαλύτερη ας εξαγοράσει. Τι να μας κάνουν οπλίτες πάνω από τα 50?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δώστε τους από 300ευρω και πολλά είναι άντε να γλυτώσουμε από αυτούς. Στείλτε τους στα χωράφια μπας και κάνουν καμία δουλειά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τόσα μάλλον αξίζεις εσύ. Θα το έχουμε στα υπόψιν.

   Διαγραφή
  2. 300 ευρώ να σου δώσουν εσένα μετά από 40 χρόνια. Για την κακία που επιδεικνύεις για τους συναδέλφους σου και μόνο, όχι για άλλο λόγο.

   Διαγραφή
  3. Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2023 10:17:00 π.μ. εγώ μπαγλαμά δε θα πάρω 300 θα πάρω πάρα πολλααα παραπάνω

   Διαγραφή
  4. Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2023 12:36:00 μ.μ. συνάδελφος; Από που και ως που ρε ;;;

   Διαγραφή
  5. 3:37:00 μ.μ. τα αξίζεις??? Έλα,μεταξύ μας τώρα...

   Διαγραφή
  6. Σάββατο, Νοεμβρίου 04, 2023 10:14:00 μ.μ. κρίνεις;;; Ρε άντε δρόμο που βγάζετε και γλώσσα μπουχεσες

   Διαγραφή
  7. 11:56:00 μ.μ. μίλα καλάα... Ο "συνάδελφος"σου οξύνει τα πνεύματα με τα πολλά τα λεφτά...Και όσο για τη βρισιά που είπες,μη το λες σε κάποιον που βρίσκεται ακόμα στο δρόμο,σε χειρωνακτική εργασία, εκτίθεσαι.

   Διαγραφή
 9. Η υπηρεσία έθετε σε αποστρατεία με πλήρη σύνταξη 80 τοις εκατό όσους συμπληρώναμε 34 χρόνια και 6 μήνες σαν σύνολο με την 5ετια μονάδων εκστρατείας.
  Είναι αντισυνταγματικη η περικοπή μετά το 2016 του δικαιώματος για πλήρη σύνταξη του 50 τοις εκατό υποκατασκευαστικού του νέου νόμου.
  Η λύση είναι η αναγνώριση πρόσθετων ετών μέχρι συμπλήρωσης 40 συνταξιμων ετών και πλήρη σύνταξη για όλους τους παλαιούς συνταξιούχους που απώλεσαν αυτό το δικαίωμα με αυθαίρετη παρέμβαση της πολιτείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Προς ενημέρωση η στρατιωτική θητεία αν καταβληθούν οι ανάλογες εισφορές δηλαδή όσοι την πληρώσουν μετράει κανονικά σαν πραγματική στρατιωτική υπηρεσία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο συνάδελφε για την επισήμανσή σου. Αυτό ήξερα και εγώ.

   Διαγραφή
 11. Ουι και να είναι οι ΕΠΟΠ δεν φταίνε αυτοί που μπήκαν αλλά αυτοί που τους έβαλαν ,αλλά όπως και να έχει πρέπει να βρεθεί μια λύση για βα πάρουν πλήρη σύνταξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή