Σημαντική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που αφορά την ασφάλιση Στελεχών ΕΔ-ΣΑ

Σημαντική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που αφορά την ασφάλιση Στελεχών ΕΔ-ΣΑ

Ενημέρωση από το Γενικό Γραμματέα του ΣΑΣΜΥ Γιώργο Κυλινδρή

Σημαντική εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ με αρ. Πρωτ 3121 της 03/01/2023 (ΑΔΑ: Ρ27Η46ΜΑΠΣ-ΩΘ3) πού αφορά τους Στρατιωτικούς - Σώματα Ασφαλείας και όχι μόνο, οι οποίοι μετά την λύση της υπαλληλικής τους σχέσης ή της αποστρατείας τους και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, δύναται εφόσον το επιθυμούν να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για την συνταξιοδότηση τους.

Η εγκύκλιος έχει τίτλο: «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας».

Εντός της εγκυκλίου υπάρχουν οι προϋποθέσεις και πίνακες με την κωδικοποίηση των ποσοστών επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσό καταβολής για την αναγνώριση.

Ειδικότερα:

Με την παρούσα εγκύκλιο, σχετικά με την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των εν γένει δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει, γνωρίζονται τα κάτωθι:

1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, γενικότερα ως θεσμός, ο οποίος αποβλέπει στο να δώσει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους υπό προϋποθέσεις, ενώ δεν παρέχουν εργασία, επισημαίνεται ότι είχε εφαρμογή κατά το παρελθόν μόνο για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, ενώ δεν ίσχυε αντίστοιχα και για τους δημοσίους εν γένει υπαλλήλους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, προβλέφθηκε, από 1/1/2017, για πρώτη φορά η επέκταση εφαρμογής του θεσμού αυτού και στους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι, μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης ή αποστρατείας για τους στρατιωτικούς, και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους.

Επίσης, με τις εν λόγω διατάξεις, αποφασίστηκε επιπρόσθετα και η ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων ανεξάρτητα του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση (δηλ. είτε είναι «παλαιοί», είτε «νέοι» ασφαλισμένοι).

2. ΥΠΑΚΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον e - Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4387/2016, έχουν τα πρόσωπα («παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι) της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016, ήτοι:

• Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας,

• οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και

• τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχουν τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, εφόσον συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και υποβάλλουν τη σχετική αίτησή τους μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή τους σε Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό Κύριας Ασφάλισης ή έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

β) έχουν διακόψει ή διακόπτουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την υποχρεωτική ασφάλιση στον e- ΕΦΚΑ, ήτοι υφίσταται λύση της υπαλληλικής σχέσης ή αποστρατεία για τους στρατιωτικούς.

γ) κατά την υποβολή της αίτησης οι ασφαλισμένοι δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β' της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν.1846/1951 ( Α'179), ήτοι αναπηρία πάνω από 66,6%.

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών προϋποθέσεων επισημαίνεται ότι:

- Συνυπολογίζεται χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Φορείς, Κλάδους και Λογαριασμούς.

- Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μια φορά.

- Δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.

Διαβάστε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

13 Σχόλια

 1. Και κάπως έτσι η σύνταξη που κάποιοι ονειρεύονται μετά την αυτεπάγγελτη αποστρατεία πάει περίπατο. Ο ΕΦΚΑ ψάχνει λεφτακια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, θα τον αποστρατεύσουν τον άλλον 50 ετών με 25ετία και θα πληρώνει για άλλα 15 χρόνια 350-400 ευρώ το μήνα χωρίς να έργαζεται, για να πάρει σύνταξη. Που θα τα βρει βρε φωστήρα ?

   Διαγραφή
 2. Δεν αλλάζει τίποτα απ' όσα ισχύουν για την συνταξιοδότηση των στελεχών των Ε.Δ μετά την αυτεπάγγελτη αποστρατεία του και καλό θα είναι, όσοι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν όσα παραπάνω αναφέρονται ή κατανοούν και απλά θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα, να μη μπαίνουν στην διαδικασία να σχολιάζουν, γιατί όσον αφορά τους πρώτους εκτίθενται και όσον αφορά τους δεύτερους ..... (ας μη πω καλύτερα).
  Άντε και καλή μας Παρασκευή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αποστρατευσουν τους ΕΠΟΠ στα 50 και για τα χρόνια που τους λείπουν για πλήρη να τους προτείνουν τη λύση της αυτασφάλισης ;που δεν μπορεί να ακολουθήσει κανένας γιατι μιλάμε για μεγάλα ποσά το μήνα

   Διαγραφή
 3. Αφορά μόνο όποιον θέλει να φύγει απ'το στρατό,όχι άλλον,μη μπερδεύετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έχει παγιδουλες όλο αυτό,που δε φαίνονται με γυμνό μάτι. Ούτε την αυτεπάγγελτη σύνταξη κόβει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Έχω την εντύπωση ότι αυτό ισχύει για όσους παραιτηθούν από το στρατό χωρίς να πάρουν συνταξη και τους δίνει το δικαίωμα της αυτασφάλισης για να συμπληρώσουν για συνταξη κάτι που ισχύσει εδώ και αρκετά χρόνια στον ιδιωτικο τομεα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Για κάποιον που λέει ότι δεν διαβάζουμε καλά την εγκύκλιο μάλλον εσύ δεν διαβάζεις καλά ή θέλεις να πεις τα δικά σου.Το λέει ξεκάθαρα μιλάει για αποστρατεία και λύση υπαλληλική ς σχέσης και όχι παραίτηση!Αρα είναι καθαρά ότι αφορά στην ουσία τους ΕΠΟΠ σε μεγάλο βαθμό ότι αν θέλετε να πάρετε πλήρη σύνταξη πλήρωσε με 400-500 τον μήνα εισφορές.Καλα τελικά αυτή θα είναι η λύση που τάζουν κάποιοι για την αυτεπάγγελτη;Που θα τα βρουν να τα δίνουν κάθε μήνα;Αλλά ξέχασα.....Θα πάρετε σου λέει ένα εφάπαξ και αν θέλεις από εκεί να δίνεις συνδρομή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφορά τους ΕΠΟΠ με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που αφορά και του Σχες οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 40 πραγματικά (ή 35+5) χρόνια υπηρεσίας και αποστρατεύονται λόγω κρίσεων.
   Διάβασε αυτό που γράφει ο φίλος στο μήνυμά του στις 1 Απριλίου 11:15.

   Διαγραφή
  2. 11:43:00 μ.μ. αφορά κάποιον που θέλει να συνεχίσει να εργάζεται, αλλά με τη δική του βούληση θέληση. Αλλιώς όπως διατάξει η υπηρεσία.

   Διαγραφή
 7. σήμερα η ανακοινωση για το δώρο που τα άλλα μετοχικά έχουν δώσει δύο και πάνε γιατριτι
  7. 4. 2050. καλό πασχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μπορεί να πει κάποιος αν αυτό ισχύει για την αυτεπάγγελτη μόνο η και για αυτούς που δηλώνουν παραίτηση;;κι αν κάποιος κάνει αυτασφαλιση όντως θα είναι τόσα πολλά τα χρήματα;; Γιατί τόσα πολλά;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή