Προαγωγή και Aποστρατείες Aνωτέρων Aξιωματικών O-Σ Στρατού Ξηράς (EΔYEΘA)

Προαγωγή και Aποστρατείες Aνωτέρων Aξιωματικών O-Σ Στρατού Ξηράς (EΔYEΘA)

«Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6Ψ786-Α43 ΕΔΥΕΘΑ: 137/2023

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, σε Ταξίαρχο τον Συνταγματάρχη ..., του οποίου έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας και έχει τουλάχιστον μία (1) κρίση διατηρητέου στον βαθμό του...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους/τις παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας – παραίτησής τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια