Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Μονίμων και ΕΜΘ Αρχιλοχιών στο βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Μονίμων και ΕΜΘ Αρχιλοχιών στο βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: ΨΥ5Ω6-4ΝΒ ΕΔΥΕΘΑ: 94

Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών: 1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 12, 25 και 36 του ν.δ. 445/1974, στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, από την 21-06-2023, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής των έξι (6) ετών στον κατεχόμενο βαθμό, τους παρακάτω Αρχιλοχίες:...

Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Υπαξιωματικών: Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 36 του ν.δ. 445/1974 και των άρθρων 3 και 11 του π.δ. 21/1991, στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, από την 21-06-2023, τους παρακάτω Αρχιλοχίες:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια