ΥΕΘΑ: Απαγορεύεται στα στελέχη ΕΔ η άσκηση εργασίας ή ιδιωτικού έργου ή άσκηση παντός βιοποριστικού επαγγέλματος

ΥΕΘΑ: Απαγορεύεται στα στελέχη ΕΔ η άσκηση εργασίας ή ιδιωτικού έργου ή άσκηση παντός βιοποριστικού επαγγέλματος

Όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με τη διερεύνηση του αριθμού των στελεχών που κάνουν δεύτερη ή και τρίτη εργασία, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαγορεύεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας, ή άσκηση παντός βιοποριστικού επαγγέλματος

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Αγγελική Αδαμοπούλου, με θέμα «Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια στις Ένοπλες Δυνάμεις», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης του προσωπικού από κάθε προϊστάμενο, αλλά και της δυνατότητας παρουσίασης και αναφοράς όποιου θέματος στην Ιεραρχία από όποιον/α επιθυμεί, διαμορφώνεται εικόνα και άποψη από την Υπηρεσία για την επαγγελματική ικανοποίηση των στελεχών.

Περαιτέρω, οι Διοικήσεις, όλων των κλιμακίων, χειρίζονται με ορθολογικό τρόπο το προσωπικό και μεριμνούν για τις ανάγκες αυτών και των οικογενειών τους, αναγνωρίζοντας τυχόν ιδιαιτερότητες κάθε υφισταμένου ως ψυχοσωματική οντότητα και επιδεικνύοντας σεβασμό στην προσωπικότητά του.

Όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με τη διερεύνηση του αριθμού των στελεχών που κάνουν δεύτερη ή και τρίτη εργασία, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαγορεύεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας, ή άσκηση παντός βιοποριστικού επαγγέλματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Μπορεί ένας στρατιωτικός εν’ ενεργεία να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία;

Στο σύνολο των Μονάδων και Υπηρεσιών των Ε.Δ. και σε όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας, τηρούνται οι προβλέψεις για ετήσια ανασκόπηση των Γραπτών Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου, με τελικό σκοπό την υλοποίηση κατάλληλων διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ/2007).

Επιπροσθέτως, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης του Συστήματος Υγείας Ασφάλειας (ΣΥΑ) του ΥΠΕΘΑ, προκειμένου να συμβαδίζει με τα σύγχρονα πρότυπα. Εξυπακούεται δε ότι, στις Ε.Δ. διενεργούνται διερευνήσεις ατυχημάτων και συμβάντων σύμφωνα με τις προβλέψεις του ως άνω ΣΥΑ, μέσα από τις οποίες προκύπτουν διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Αναφορικά με την επικαιροποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τις επαγγελματικές ασθένειες, το ΥΠΕΘΑ, διά των Γενικών Επιτελείων συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις και προτάσεις τους προκειμένου να προβεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, στις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Ως προς τους Τεχνικούς Ασφαλείας (Τ.Α.) στις Ε.Δ., υφίσταται επαρκής αριθμός Τ.Α., οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΠΔ 135/2014 (Α΄218), από το υπάρχον στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Μονάδων που πληροί τις προϋποθέσεις του εν λόγω ΠΔ.

Επίσης, προκηρύσσεται από το 2003 μέχρι και σήμερα, η ειδικότητα του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), την οποία έχουν επιλέξει Στρατιωτικοί Ιατροί και των τριών κλάδων των ΕΔ, ενώ αρκετοί ευρίσκονται στην φάση της ειδίκευσης, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των υπηρετούντων Ι.Ε. Επιπλέον, το έργο των Ι.Ε. συνεπικουρείται και υποστηρίζεται από τις υφιστάμενες υγειονομικές δομές των Ε.Δ. (Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Ιατρεία Μονάδων κ.λπ.).

Για τη χρηματοδότηση που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), διατίθενται κατά προτεραιότητα αντίστοιχες πιστώσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Π/Υ των Γενικών Επιτελείων και με γνώμονα τη συνεχή μέριμνα για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.

Όσον αφορά στη συμμετοχή εκπροσώπων των εν ενεργεία στρατιωτικών στις Επιτροπές ΥΑΕ, δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ/2007, το οποίο εφαρμόζεται για τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στις Μονάδες των Ε.Δ.

Για την προσπάθεια αντιμετώπισης φαινομένων διοικητικής αυθαιρεσίας και με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων που ενδέχεται να απασχολούν το στρατιωτικό προσωπικό (εκφοβισμός, ηθική παρενόχληση κ.λπ.), έχουν δημιουργηθεί από την Υπηρεσία και λειτουργούν, Γραφείο Στήριξης Στελεχών (ΓΣΣ), Γραφείο Στήριξης Οπλιτών (ΓΣΟ), Γραφείο Ισότητας των Φύλων, Διακλαδική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και ο Θεσμός Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας, κατά τον οποίο κατάλληλοι επιστήμονες Ψυχολόγοι και Κοινωνιολόγοι, επισκέπτονται τις Μονάδες των Ε.Δ., λαμβάνουν συνεντεύξεις από το προσωπικό, εντοπίζουν πιθανά προβλήματα και δρομολογούν την παρακολούθηση και επίλυσή τους.

Από υγειονομικής πλευράς δε, οι επιπτώσεις στην υγεία του προσωπικού σε περίπτωση εργασιακού εκφοβισμού και συναφή φαινόμενα, αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα από τους ειδικούς επιστήμονες ακολουθώντας αυστηρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες που περιλαμβάνουν σχετικά πρωτόκολλα, ανάλογα με το είδος, την ένταση και την έκταση του εξεταζόμενου περιστατικού.

Άλλωστε, η διοικητική αυθαιρεσία, ο εργασιακός εκφοβισμός και κάθε βάναυση, υβριστική συμπεριφορά ανώτερου προς κατώτερο συνιστούν πράξεις κατάχρησης εξουσίας, οι οποίες, ως προς το πειθαρχικό σκέλος ελέγχονται από την Υπηρεσία, ενώ ως προς το ποινικό αξιολογούνται από την αρμόδια Εισαγγελία των Στρατιωτικών Δικαστηρίων.

Τέλος, ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στη λήψη αποφάσεων που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων των Ε.Δ., λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων πόρων και των επιχειρησιακών απαιτήσεων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

12 Σχόλια

 1. Εκείνο πού θά επρέπε νά ρωτάs ειίναι εάν τούs φτάνούν αυτά πού αμείβωνται..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι νόμιζε; Ότι δεν κάνουν 2η ή και 3η εργασία τα στελέχη...δεν βγαίνουν οι λογαριασμοί πλέον... υπάρχει πείνα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αν γίνει γκάλοπ στα στελέχη του Στρατού για το ποιος είναι ο πιο μισητός πολιτικός μεταξύ του Ερντογάν και του Παναγιωτόπουλου είμαι σίγουρος ότι θα βγει ο δικός μας πιο μισητός κατά 90%.Δεν ξανά έχω δει τίποτα χειρότερο απ' αυτόν!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ! Καλύτερα Ερντογαν παρά αυτός.... Ουστ! Τα καθίκια!

   Διαγραφή
 4. Δυστυχώς κ. Υπουργέ αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν επαρκούν να καλύψουν τις οικογενειακές ανάγκες ούτε για το 1ο δεκαπενθήμερο του μήνα, τι άλλο να πράξουν τα στελέχη σας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δηλαδή ελέγχονται οι διοικήσεις που αυθαιρετουν; Κόρακας κορακου μάτι δεν βγάζει. Αναφορές παραπόνων που απαντώνται με ;ομιχλώδη κείμενα.... διαταγές που εφαρμόζονται κατά το δοκούν κλπ κλπ. Φωνακλαδες διοικητές με εικονική ψυχιατρική εξέταση προ της ανάληψης των καθηκόντων. Ανάθεση πολλαπλών καθηκόντων σε 1 άτομο και έπειτα ζητούνται και ευθύνες. Και κάπως έτσι 2-3 στρατιωτικοί την εβδομάδα αποδημούν εις Κύριον....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν διαφωνώ στα λεγόμενά σου αλλά το ότι μας χαιρετούν 2-3 κάθε εβδομάδα να το ψάξεις λίγο στα κορωνοεμβόλια που τρέξατε να κάνετε για να έχετε την εύνοια των δκτων και του Τξχου!

   Διαγραφή
 6. Οι στρατιωτικοί γιατροί γιατί έχουν και ιατρεία και δουλεύουν και σε ιδιωτικά νοσοκομεία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί αν δεν είχαν θα είχαν παραιτηθεί ή ακόμα περισσότερο δεν θα είχαν μπει καθόλου στη σχολή..

   Διαγραφή
 7. Οι στρατιωτικοί ιερείς στα νεκροταφεία τί κάνουν στον κόκκινο μύλο,?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Παπάς στρατιωτικός Πρόδρομος και πρώτος σε νεκροταφείο κόκκινος Μύλος, Πόρος Τροιζηνίας πρώτος στους Γάμους και Βαπτίσης με το χρήμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Όπως είχε ένας ξένος συνάδελφος, αναφερόμενος πρέπει να πω σε άλλο θέμα : δε το κλείνετε καλύτερα το μαγαζάκι??

  ΑπάντησηΔιαγραφή