Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Ανάκληση Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές, Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία και Τροποποίηση Διατάγματος, Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 65ΓΘ6-3ΑΟ ΕΔΥΕΘΑ: 75/2022:

β. «Κύρωση Πινάκων Κρίσεων και Προαγωγές Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 95646-Δ30 ΕΔΥΕΘΑ: 80/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια