Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών-ΕΜΘ Ο-Σ ΣΞ-Πότε Προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ)

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών-ΕΜΘ Ο-Σ ΣΞ-Πότε Προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε την:

«Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων
Υπαξιωματικών έτους 2022 - 2023»
ΑΔΑ: 6ΖΦ56-ΣΩΝ ΕΔΥΕΘΑ: 77/2022

Για τους Υπαξιωματικούς που αναγράφονται στους κυρωμένους πίνακες των Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων 2022-2023, η παρούσα δεν αποτελεί πράξη προαγωγής, καθόσον οι προαγωγές τους θα πραγματοποιηθούν με άλλες ΕΔΥΕΘΑ οι οποίες θα εκδοθούν μόλις τα προαναφερόμενα στελέχη συμπληρώσουν τα καθοριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, συνολικά χρόνια υπηρεσίας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

α. Οι απόφοιτοι ΣΜΥ θα προαχθούν το τελευταίο 10ήμερο του μηνός Ιουλίου 2022.
β. Οι ΕΜΘ Αλχίες θα προαχθούν το μήνα Δεκέμβριο 2022.
γ. Με τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων οι Υπξκοί των παραγράφων, όπως παρακάτω:
(1) Προακτέων Λοχιών Όπλων, Αεροπορίας Στρατού με Α/Α (24).
(2) Προακτέων Λοχιών Σωμάτων, Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού με Α/Α (1), (2) και (3).
(3) Προακτέων Λοχιών Σωμάτων, Ταχυδρομικού με Α/Α (1) και (2).

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια