ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΠροβολή όλων
Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)
Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)
Επαναφορά ΕΜΘ στην ενεργό υπηρεσία Σ.Ξ. (ΑΠΟΦΑΣΗ)