Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Προαγωγές Ανωτέρων ε.α. Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΔΦΣ6-6Η7 ΕΔΥΕΘΑ: 28/2022:

β. «Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6Λ996-6ΔΚ ΕΔΥΕΘΑ: 31/2022:

γ. «Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΜΔΞ6-ΖΘΨ ΕΔΥΕΘΑ: 32/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια