Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξκων Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξκων Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Κύρωση Πίνακα Κρίσεων και Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΒ776-ΘΑΥ ΕΔΥΕΘΑ: 26/2022:

β. «Ανάκληση Διαταγμάτων και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΗΨΙ6-ΘΞ3 ΕΔΥΕΘΑ: 27/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια