Μετάταξη-Ονομασία ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στο Σώμα Μον. Υπαξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

Μετάταξη-Ονομασία ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στο Σώμα Μον. Υπαξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

«Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών
Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: Ω80Ψ6-ΘΡΡ ΕΔΥΕΘΑ: 193

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Μετατάσσουμε στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9 έως 13 του ν. 3883/2010 τον Εθελοντή Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), οι οποίοι περιλαμβάνονται στους από 19 Αυγούστου 2021 Κυρωμένους Πίνακες Μετατασσομένων ΕΜΘ Υπαξιωματικών - ΕΠΟΠ, όπως παρακάτω:...

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ-ΕΠΟΠ μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπξκων-Προαγωγές Ανθυπασπιστών (ΦΕΚ)

2. Ονομάζουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9, 12, και 13 του ν. 3883/2010, τους μετατασσόμενους Εθελοντή Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) και τους εντάσσουμε στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια